Menu

10 βήματα για ασφαλή πλοήγηση το διαδίκτυο

Οι δυνατότητες που μας δίνει το διαδίκτυο αυξάνονται, αυξάνεται όμως και η πιθανότητα και οι κίνδυνοι είτε να προσβληθεί ο υπολογιστής μας από κακόβουλο λογισμικό, είτε να πέσουμε θύματα επίθεσης από επίδοξους εισβολείς στα δεδομένα του υπολογιστή μας.

Read more...

Adobe XI PRO: Επεξεργασία pdf αρχείων

Παρουσιάζουμε το Adobe XI PRO ένα πρόγραμμα του οποίου οι βασικές λειτουργίες είναι: εξαγωγή κειμένου από pdf – εξαγωγή εικόνων από pdf – δημιουργία φορμών σε pdf – επεξεργασία pdf αρχείου.

Read more...

Συνάρτηση vlookup. Η πιο χρήσιμη και πολύτιμη συνάρτηση του Excel

 

Συνάρτηση VLOOKUP. Σίγουρα πρόκειται για την πιο χρήσιμη συνάρτηση του excel. Είναι εύκολη και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις για να την χρησιμοποιήσετε. Στην παρούσα ανάρτηση θα δούμε τι κάνει η Vlookup και πώς μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε.

Με πολύ απλά λόγια: Η VLOOKUPσυγκρίνει 2 στήλες με τιμές και σε μία τρίτη στήλη μπορείτε να βάλετε το αποτέλεσμα της σύγκρισης.

Αναλυτικότερα: Η συνάρτηση Vlookup αναζητά μια τιμή στην πρώτη στήλη ενός φύλλου εργασίας και επιστρέφει μια τιμή σε μια άλλη στήλη του ίδιου ή διαφορετικού φύλλου εργασίας, αναλόγως με τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η συνάρτηση Vlookup παίρνει 4 ορίσματα και έχει την παρακάτω σύνταξη – μορφή:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

Lookup_value: Η τιμή την οποία αναζητάτε. Μπορεί να είναι είτε αριθμός, είτε αλφαριθμητικό (δηλαδή κείμενο).

Table_array: Eίναι η περιοχή του φύλλου εργασίας στην οποία γίνεται η αναζήτηση της τιμής που ορίσατε στο πεδίο lookup_value.

Col_index_number: Είναι ο αριθμός της στήλης της περιοχής του φύλλου εργασίας στην οποία γίνεται η αναζήτηση. (την περιοχή του φύλλου εργασίας την ορίσατε στο πεδίο table_array).

Range_lookup:  Μια λογική τιμή που καθορίζει εάν η συνάρτηση VLOOKUP θα αναζητήσει ακριβή ή κατά προσέγγιση αντιστοιχία τιμών. Είτε θα είναι TRUEείτε θα είναι FALSE.

Εάν είναι TRUE ή παραλείπεται, επιστρέφεται ακριβής ή κατά προσέγγιση αντιστοιχία. Εάν δεν βρεθεί ακριβής αντιστοιχία, επιστρέφεται η αμέσως μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από την τιμή lookup_value

Εάν είναι FALSE, η συνάρτηση VLOOKUP θα βρει μόνο μια ακριβή αντιστοιχία. Στην περίπτωση αυτή, οι τιμές στην πρώτη στήλη του table_array δεν χρειάζεται να ταξινομηθούν. Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές στην πρώτη στήλη του table_array που αντιστοιχούν στο lookup_value, χρησιμοποιείται η τιμή που βρέθηκε πρώτη. Εάν δεν βρεθεί ακριβής αντιστοιχία, επιστρέφεται η τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις θα σας ενδιαφέρει η τιμή να είναι FALSEγιατί θα ψάχνετε ακριβή αντιστοιχία. Εάν η τιμή δεν υπάρχει θα επιστρέφεται η τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι σε ένα φύλλο εργασίας έχουμε μία στήλη με πόλεις (Στήλη A– ΠΟΛΕΙΣ 1) και άλλη μία στήλη πάλι με πόλεις (Στήλη Β – ΠΟΛΕΙΣ 2). Θέλουμε να συγκρίνουμε τις δύο στήλες και σε μία Τρίτη στήλη (Στήλη C) να δούμε ποια πόλη από τη στήλη Β δεν υπάρχει στην στήλη Α.

vl1

Προφανώς δεν ψάχνουμε ένα ένα τα πεδία των στηλών. Η VLOOKUPείναι εδώ ώστε με πολύ εύκολο τρόπο να συγκρίνουμε τις δύο στήλες.

 • 1. Τοποθετούμε τον κέρσορα στο κελί C2

Εκεί θέλουμε να εμφανίσουμε το αποτέλεσμα της VLOOKUP

 • 2. Πατάμε fx εισαγωγή συνάρτησης

vl2

 • 3. Επιλέγουμε από τη λίστα των συναρτήσεων την VLOOKUP

vl3

HVLOOKUPανήκει στην κατηγορία συναρτήσεων που είναι σχετικές με ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ.

 • 4. Πατώντας το ΟΚ, εμφανίζεται το πλαίσιο με τα 4 ορίσματα της VLOOKUP

vl4

 • 5. Ο κέρσορας ήδη αναβοσβήνει στο όρισμα lookup_value. Δεν γράφουμε κάτι, αλλά πάμε με το ποντίκι και πατάμε αριστερό κλικ στο κελί B2. Πρόκειται – όπως είδαμε παραπάνω – για την τιμή που αναζητούμε.

vl5

 • 6. Κάνουμε αριστερό κλικ, στο δεύτερο όρισμα του παραθύρου, στο Table_array. Ο κέρσορας αρχίζει να αναβοσβήνει μέσα στο όρισμα αυτό, οπότε μπορούμε πλέον να επιλέξουμε την περιοχή του φύλλου εργασίας στην οποία γίνεται η αναζήτηση. Η περιοχή αυτή είναι όλη η στήλη A (πρώτη στήλη).
 • Επειδή η στήλη μπορεί να εκτείνεται μέχρι χιλιάδες γραμμές κάτω, επιλέγουμε τις 2-3 πρώτες γραμμές, δηλαδή από το κελί A2 μέχρι και το κελί A5, η επιλεγμένη περιοχή αναβοσβήνει, και στην συνέχεια κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα CONTROL, SHIFT, (μαζί με αυτά), πατάμε μία φορά το κάτω βελάκι από το πληκτρολόγιο. Το Excelαυτόματα βρίσκει την τελευταία γραμμή της πρώτης στήλης. Οπότε επιλέγονται στην ουσία, όλα τα κελιά της πρώτης στήλης (στήλη Α)

vl6

 • 7. Με tabή με αριστερό κλικ, συνεχίζουμε για το τρίτο όρισμα, το col_index_num. Είναι απλούστατο, πρόκειται για τον αριθμό της στήλης στην οποία γίνεται η αναζήτηση. Η αναζήτηση έγινε στην πρώτη στήλη, άρα συμπληρώνουμε τον αριθμό 1

vl7

 • 8. Πάλι με tabή με αριστερό κλικ, πάμε στο τελευταίο όρισμα.

Επίσης είναι απλούστατο. Θέλουμε ακριβή αντιστοιχία οπότε γράφουμε τη λέξη FALSE.

vl8

9. Στην συνέχεια πατάμε το ΟΚ και βλέπουμε ότι στο κελί C2 έχει γραφτεί η λέξη ΛΑΜΙΑ. Αυτό σημαίνει ότι αναζητήσαμε τα περιεχόμενα του κελιού B2 (πόλη ΛΑΜΙΑ) στην πρώτη στήλη, η ΛΑΜΙΑ βρέθηκε, οπότε στο κελί C2 επιστρέφεται η ίδια λέξη.

vl9

Η συνάρτηση που ουσιαστικά χρησιμοποιήσαμε είναι η παρακάτω:

=VLOOKUP(B2;A2:A78;1;FALSE)

 • 10. Δεν θα επαναλάβουμε το ίδιο για τις επόμενες πόλεις. Από εδώ και πέρα, τα βήματα είναι πολύ πιο γρήγορα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να σύρουμε το ποντίκι προς τα κάτω προκειμένου να αντιγραφτεί η συνάρτηση και στα επόμενα κελιά με τη λειτουργία της αυτόματης συμπλήρωσης.

vl10

ΠΡΟΣΟΧΗ όμως: Αν σύρουμε τώρα το ποντίκι, κάθε φορά που θα αλλάζει γραμμή θα αλλάζει και η αναφορά μέσα στα κελιά, με αποτέλεσμα να μετακινείται προς τα κάτω η περιοχή αναζήτησης (Α2:Α78, Α3:Α79, Α4:Α80, κλπ).

Πηγαίνουμε λοιπόν στο πεδίο της συνάρτησης και πριν την γραμμή – στήλη που ξεκινάει η αναζήτηση αλλά και πριν την γραμμή – στήλη από εκεί που τελειώνει, προσθέτουμε το σύμβολο ($) για την εφαρμογή της απόλυτης αναφοράς κελιού. Δηλαδή να μην αλλάζει η περιοχή αναζήτησης, να παραμένει η ίδια από το Α2 έως και το Α78

vl10b

Στην ουσία λοιπόν, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον πιο κάτω τύπο:

=VLOOKUP(B2;$A$2:$A$78;1;FALSE)

 • 11. Αφού αλλάξουμε την συνάρτηση στο κελί, με την λειτουργία πλέον της αυτόματης συμπλήρωσης, συμπληρώνουμε μέχρι και το κελί C17 και παίρνουμε το αποτέλεσμα που βλέπουμε παρακάτω

vl11

Βλέπουμε λοιπόν, ότι όπου η πόλη της δεύτερης στήλης, υπάρχει στην πρώτη στήλη, δεξιά (στην τρίτη στήλη) εμφανίζεται το όνομα της πόλης.

Όπου η πόλη της δεύτερης στήλης, δεν υπάρχει στην πρώτη στήλη, τότε στην Τρίτη στήλη εμφανίζεται το #Δ/Υ.

Oι πόλεις Πύλος, Καλαμπάκα και Άμφισσα δεν υπήρχαν στην πρώτη στήλη.

Εύκολα μπορούμε να τοποθετήσουμε σε άλλη στήλη του ίδιου ή άλλου φύλλου εργασίας, τις πόλεις που υπήρχαν στην Β στήλη και υπήρχαν και στην Α, ή τις πόλεις που υπήρχαν στην Β στήλη, αλλά δεν υπήρχαν στην Α στήλη.

Αρκεί η C στήλη να ταξινομηθεί. Όλα τα #Δ/Υ θα πάνε είτε στο επάνω, είτε στο κάτω μέρος της ταξινόμησης.

Με το παραπάνω παράδειγμα είδαμε ότι η VLOOKUPπραγματικά μας λύνει τα χέρια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναζήτησης και σύγκρισης περιοχών – κελιών, κλπ.

 

Read more...

Rogue Killer + Adwcleaner: Τα 2 καλύτερα (free) προγράμματα για την απόλυτη προστασία του υπολογιστή!

Παρακάτω θα δούμε 2 δωρεάν προγράμματα για την καλύτερη αντιμερώπιση ιών (malware, κλπ). Οι σύγχρονοι ιοί, δυστυχώς δεν ανιχνεύονται εύκολα με τα κοινότυπα λογισμικά προστασίας από ιούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, επισκεπτόμενοι κάποια ιστοσελίδα, να δούμε στη συνέχεια προβλήματα και σχετικά με τη σύνδεσή μας στο διαδίκτυο και την πλοήγησή μας σε αυτό, αλλά και σχετικά με την ταχύτητα του υπολογιστή.Τα λογισμικά που χρησιμοποιούμε ανιχνεύουν μεν τους παλιούς κλασσικούς ιούς, αλλά οι σύγχρονοι ιοί είναι δύσκολα ανιχνεύσιμοι.
 Διακρίνονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

Trojans: Λειτουργούν ακριβώς, όπως ο Δούρειος Ίππος. Δεν ανιχνεύεται όταν μπει στον υπολογιστή, αλλά κάνει τη ζημιά μερικές ώρες ή μέρες αργότερα

Worms: Μολύνει υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Τους επιβαρύνει με άχρηστη δραστηριότητα, επιβραδύνοντας κατά πολύ τη λειτουργία του υπολογιστή.

Spywares: Πρόγραμμα - κατάσκοπος που παρακολουθεί τις δραστηριότητες υπολογιστή, με σκοπό την υποκλοπή κωδικών και άλλων στοιχείων.

Adwares: Προγράμματα στον "κολλάνε" τον browser μας διαφημιστικά μηνύματα. Αν σας έχει τύχει, να ανοίγετε τον περιηγητή (browser) σας και να βλέπετε μπροστά σας διάφορα διαφημιστικά μηνύματα, τότε σίγουρα ο υπολογιστής σας έχει μολυνθεί με adwares.

Malwares: Είναι όλα τα παραπάνω. Και είναι σαφές ότι πέραν της προστασίας από ιούς, χρειάζεστε και προστασία anti-malware.

Υπάρχει λύση; Πάντα. Η πιο σίγουρη αλλά ταυτόχρονα και αργή λύση είναι το formatστον σκληρό σας δίσκο. Φροντίστε πιο πριν να έχετε πάρει backupτα αρχεία σας.

Ωστόσο, υπάρχει και άλλη λύση πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο γρήγορη.

Δεν μιλάμε για πρόγραμμα προστασίας από ιούς, όπως το Norton, το Avast και άλλα. Ούτε φυσικά για την αστεία προστασία που υποτίθεται προσφέρουν τα Windows.

Μιλάμε για δύο προγράμματα τα οποία δεν εγκαθίστανται, άρα η σωστή τους λειτουργία δεν εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία του δίσκου και του λειτουργικού σας συστήματος, αλλά «τρέχουν» - εκτελούνται αμέσως όταν τα κατεβάσετε.

Roguekiller

Κατεβάζουμε και εκτελούμε το Roguekiller. Από τη σελίδα adlice.com, κατεβάζουμε την έκδοση που μας ενδιαφέρει, αναλόγως με το αν τα Windowsείναι 32bitα ή 64bitα. (Για όσους δεν γνωρίζετε τι Windowsέχετε, μπορείτε εύκολα από την Εναρξη/Start -> Αναζήτηση/Searchνα πληκτολογήσετε Πληροφορίες συστήματος/SystemInformationκαι στο παράθυρο που θα σας ανοίξει δείτε τι αναγράφει το πεδίο SystemType. Στην περίπτωση που αναγράφει x86-basedPC τότε σημαίνει πως το λειτουργικό σας σύστημα Windows είναι 32bito. Αν όμως αναγράφει x64-basedPC τότε το λειτουργικό σας σύστημα είναι 64bitο)

rogue1

Με το που εκτελείτε το Roguekiller, γίνεται αυτόματα (χωρίς εμείς να επιλέξουμε κάτι) ένα γρήγορο scan του υπολογιστή.

rogue2

Είναι πολύ πιθανό να μην μας βγάλει κάτι. Όταν τελειώσει, θα πατήσουμε το scan (κουμπί πάνω και δεξιά). Τελειώνοντας, μας εμφανίζει τα αποτελέσματα.

rogue3

Συνήθως υπάρχει πρόβλημα στη registry (εκεί χτυπάνε τα malwares) και στους browsers. Διαγράψτε τους ιούς που θα βγουν στη λίστα των αποτελεσμάτων.

Adwcleaner

Εκτελέστε το – αν χρειάζεται, μετά την εκτέλεση του Roguekiller. Και αυτό το πρόγραμμα δεν χρειάζεται εγκατάσταση. Με το που το κατεβάζετε, εκτελέστε το αμέσως. Ο λόγος που δεν χρειάζεται εγκατάσταση είναι απλός: Το πρόγραμμα πρέπει να δράσει "εξωτερικά" στο σύστημα, να ελέγξει τη registry, άρα δεν πρέπει να εγκατασταθεί.

adwcleaner1jpg

 

Πατήστε το scan και όταν τελειώσει το σκανάρισμα δείτε και διαγράψτε τα αποτελέσματα (clean) που θα βγουν στη registry αλλά και στους browsers.

adwcleaner2

 

Πριν πατήσετε το clean να έχετε αποθηκεύσει αλλαγές σε πιθανά ανοιχτά αρχεία (πχ word, κλπ) γιατί ο υπολογιστής θα κάνει επανεκκίνηση.

Eίδαμε λοιπόν, με ποιον τρόπο λειτουργούν αυτά τα δύο προγραμματάκια. Για ποιο λόγο όμως δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στη registry και στους browsers;

Registry: H Registry, που αναφέρεται συχνά και σαν το μητρώο των Windows, είναι μια βάση δεδομένων. Στο εσωτερικό της αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις και οι επιλογές του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών που τη χρησιμοποιούν. Τα malwares χτυπάνε τη registry και δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμα από τα συνήθη λογισμικά κατά των ιών.

Browsers: Explorer και Chrome (κυρίως) αλλά και οι υπόλοιποι browsers είναι πολύ ευαίσθητοι σε malware επιθέσεις. Είναι η πύλη προς τον υπολογιστή μας και δυστυχώς τα λογισμικά αυτά δεν παρέχουν προστασία από malware επιθέσεις.

Δύο ακόμα "συμβουλές":

Πρώτον, αποφύγετε τα torrents. Είναι πλέον αναξιόπιστα και μαζί με ένα αρχείο torrent κατεβάσετε και πολλά malwares. Το "κυνήγι" των αρχών ενάντια στους torrent trackers (σελίδες με torrents) έχει ως αποτέλεσμα στο διαδίκτυο μαζί με τα torrents να υπάρχουν στο ίδιο κατέβασμα και αρκετά malwares.

Δεύτερον, αποφύγετε τους downloaders. Κατεβάστε δωρεάν προγράμματα καθαρά, χωρίς τη μεσολάβηση και την εγκατάσταση downloaders. Κλασσικό παράδειγμα που πρέπει να αποφύγετε η ιστοσελίδα download.cnet.com. Μαζί με το πρόγραμμα που θέλετε, θα κατεβάσετε και αρκετά malwares.

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

aroma piliou banner

WEB 2.0

Follow Us